Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 8 mei 2019 tot bepaling van de inhoud van de proeven voor de aanwerving van het personeel van de Civiele Bescherming. New 16/05/2019 16/05/2019 Download Civiele Bescherming Personeel / aanwervingsvoorwaarden Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 13 april 2019 aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 03/05/2019 03/05/2019 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare huldiensten. New 22/04/2019 22/04/2019 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones. Update 03/04/2019 17/04/2019 Download Brandweer Opleiding
Koninklijk Besluit van 14 maart 2019 betreffende de kledij en de kentekens van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de Civiele Bescherming. New 29/03/2019 29/03/2019 Download Civiele Bescherming Personeel / Kledij
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992. Uittreksel Update 30/07/1992 18/03/2019 Download Civiele Bescherming, Brandweer Personeel / geldelijk statuut Wetboek
Ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones. Update 11/12/2015 28/05/2019 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone. Update 06/03/2018 05/02/2019 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone. Update 06/03/2018 05/02/2019 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp Update 19/07/2018 14/01/2019 Download Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 11 november 2018 houdende oprichting van een Health Advisory Board voor B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team) New 29/11/2018 29/11/2018 Download Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 18 november 2018 betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. Update 29/11/2018 14/12/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart. New 17/07/2018 17/07/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming en tot wijziging van het ... Update 17/07/2014 22/10/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding ... Update 19/10/2018 19/10/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 6 september 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van... Update 25/09/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 18 juli 2018 betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones. Update Download Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 26/07/2018 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 19/07/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 19/07/2018 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming Update 19/07/2018 14/01/2019 Download Civiele Bescherming Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 juni 2018 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones New 05/07/2018 22/06/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een toelage aan de nv A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het ASTRID-netwerk voor het begrotingsjaar 2018. New 27/06/2018 27/06/2018 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming Materieel / radioprocedure - ASTRID Koninklijk besluit

Paginas