Nationale feestdag van 21 juli 2017: nieuwigheden van de Civiele Veiligheid

Noodcentrale 112
Internationale missies
Civiele Bescherming
Brandweer
Evenement
Perscontact: 
Ophélie Boffa

 

Brussel, 13/07/2017 – Brandweer en Civiele Bescherming stellen hun nieuwigheden voor tijdens het defilé op de nationale feestdag, waaronder hun bestrijdingsmiddelen tegen terroristische risico's. De voertuigen van bepaalde gespecialiseerde teams vallen op met een nieuwe look.

De Civiele Veiligheid komt tussen op twee niveaus: De brandweer is belast met de noodhulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert met haar experts voor langdurige, gespecialiseerde versterking op nationaal niveau. Het defilé illustreert deze complementariteit van de middelen en van de opdrachten voor een gezamenlijk doel: de burger zo snel en doeltreffend mogelijk helpen bij een ongeval, een ramp of een terroristische aanslag.

 • 100 jonge brandweerlieden defileren trots aan de kop van het gemotoriseerd detachement van hun oudere collega's;
 • 18 voertuigen vormen het detachement van de Civiele Veiligheid;
 • 10 hulpverleningszones laten een nieuw voertuig defileren: Brussel (x2), Hainaut Centre, Kempen, Liège 4 (Vesdre-Hoëgne & Plateau), Liège 5 (Warche, Amblève, Lienne), Luxembourg, Nage, Rivierenland, Taxandria, Zuid-West-Limburg;
 • Er defileren 7 gespecialiseerde voertuigen van de Civiele Bescherming: Disaster Victim Identification (DVI), CBRN-detectie en -metingen, nucleaire bescherming, coördinatie van de operaties, Flood Rescue Unit met boot, logistieke en technische ondersteuning TAST, detectie van gevaarlijke gassen.

Een nieuwe gezamenlijke look: Battenburg

Drie gespecialiseerde voertuigen hebben een nieuwe look: Casualty Extraction Team (brandweer), Detectie van gevaarlijke gassen (Civiele bescherming) en TAST (Civiele bescherming). Deze markering, gekend onder de benaming « Battenburg », bestaat uit grote ruitmotieven. De markering haalt haar naam van de gelijkenis met de uit Duitsland afkomstige Battenburgtaart.

Ontwikkeld door de Britse politie en vandaag in talrijke landen gebruikt (VK, Zweden, Zwitserland, Australië, …), beoogt de markering om de zichtbaarheid van de interventievoertuigen op de wegen te maximaliseren. Dankzij de Battenburg-markering:

 • zijn hun voertuigen dag en nacht identificeerbaar op een afstand van minstens 500 meter: contrast tussen de lichte fluorescerende kleur en de donkere retroreflecterende kleur.
 • Het risico op ongevallen wordt verminderd: wanneer een voertuig stil staat in het verkeer, zich verplaatst met een verschillende snelheid of in tegenovergestelde richting rijdt.
 • Er kan een eenvormigheid gecreëerd worden tussen de voertuigen van de brandweer, de Civiele Bescherming en de ambulances.

De hulpdiensten zullen de markering in de toekomst in steeds grotere aantallen gebruiken.

Nieuwe gespecialiseerde teams

Brandweer: CET « Casualty Extraction Team »

Hun voertuig defileert met de nieuwe Battenburg-markering.

In 2017 werd het eerst Casualty Extraction Team (CET) opgericht. 14 Brusselse brandweerlieden vormen dit nieuw team dat ingezet zal worden bij aanslagen om de slachtoffers zo snel mogelijk veilig te evacueren en zo hun overlevingskansen te verhogen. In november zal Brussel 80 opgeleide brandweerlieden tellen. Andere hulpverleningszones van grote steden zullen eveneens de kans hebben om hun eigen CET-brandweerteams te vormen om te kunnen interveniëren met de speciale eenheden van de politie in uitzonderlijke en gevaarlijke situaties.

De CET-brandweerlieden zijn uitgerust met kogelvrije vesten en kogelwerende helmen. Naar het voorbeeld van Frankrijk en Engeland, laat dit initiatief van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid hen toe om een speciale opleiding te volgen met de politie om samen het hoofd te bieden aan deze noodsituaties.

Civiele Bescherming: Detectie op lange afstand van gevaarlijke gassen

Hun voertuig defileert met de nieuwe Battenburg-markering.

De Civiele Bescherming investeert in toptechnologie. Om het hoofd te bieden aan terroristische aanslagen of rampen met CBRN-stoffen (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair), zijn haar experten inzake gevaarlijke stoffen in 2017 uitgerust met een ultra-geperfectioneerd chemisch meettoestel, Sigis (Scanning Infrared Gas Imaging System) genoemd. Dit systeem laat de identificatie, de kwantificatie en de visualisatie op lange afstand van een mogelijk gevaarlijke gaswolk toe.

Deze nieuwigheid laat toe om de risico's te beperken voor de intervenanten, om snel de omvang van de interventiezone te identificeren en om het meest geschikte reddingsdispositief te kiezen. De Sigis werd al ingezet bij internationale evenementen zoals het wereldkampioenschap voetbal van de FIFA en de toppen van de NAVO of van de G8.

Veiligheidsdorp op de Zavel

Parallel met het defilé zullen de brandweer en Civiele Bescherming aanwezig zijn op de Zavel om het publiek hun beroep te laten ontdekken. De ludieke en interactieve activiteiten die voorgesteld worden in het Veiligheidsdorp van de FOD Binnenlandse Zaken op de Zavel zijn:

 • Duikdoop
 • Demonstratie van hondengeleiders
 • Hoe word je brandweerman of vrouw?
 • Al zingend het noodnummer 112 leren
 • De App 112 downloaden en gebruiken
 • Virtual Reality met BEAlert
 • Waterspelen
ophelie.boffa@ibz.fgov.be