Persberichten

Brandweer
Brussel, 12/02/2020 - De federale commissie belast met de evaluatie van de brand van 11 augustus 2019 in Beringen, waarbij de twee brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders om het leven kwamen en eén brandweerman Arno Barzan zwaar gewond werd, heeft haar conclusies meegedeeld. Deskundigen hebben aanbevelingen geformuleerd om de bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren om te voorkomen dat een dergelijke tragedie zich opnieuw zou voordoen. In goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de brandweer zijn de families van de slachtoffers, de brandweerlieden van...
Noodcentrale 112
Brandweer
Brussel, 10-02-2020 – Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies heeft dit weekend 50.185 oproepen geregistreerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd van zaterdag 8/02/2020 om 19:00 om te vermijden dat mensen wiens leven in gevaar is niet nodeloos moeten wachten wanneer ze het noodnummer 112 bellen. De FOD Binnenlandse Zaken vraagt mensen om 1722 te bellen voor niet-dringende brandweeroproepen en om 112 enkel te bellen als er mogelijk een leven in gevaar is. Pieter De Cem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid: “ Het nummer...
Noodcentrale 112
BRUSSEL, 10/02/2020 – Morgen op 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken. Eén keuzemenu voor de twee noodnummers Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de...
Brandweer
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) doet een beroep op deskundigen om een technische evaluatie uit te voeren van de brand in Beringen op 11 augustus 2019, waarbij twee brandweermannen zijn overleden, één zwaar gewond raakte en meerdere licht gewond raakten. Met deze evaluatie wordt nagegaan of de procedures en de opleiding van de brandweerlieden moeten worden aangepast om de veiligheid van het interventiepersoneel te verbeteren. Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid: " Ik ben de grootste pleitbezorger van slagkrachtige brandweerdiensten. Visie...
Noodcentrale 112
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Brussel, 17/07/2019 – De Civiele Bescherming werft aan om haar operationele capaciteiten te versterken. De hulpverleningszones stellen de evolutie van hun interventiemiddelen voor. Dankzij de app 112 BE is het gemakkelijk om een hulpdienst te contacteren en om de locatie van je oproep precies te bepalen. De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. De noodcentrales 112 beheren als eerste schakel in de hulpverleningsketen de noodoproepen 112. De brandweer is vervolgens belast met de dringende hulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert met haar experts...
Civiele Bescherming
De Civiele Bescherming lanceert een campagne op sociale media om 41 nieuwe professionele sappeurs aan te werven voor haar eenheden in Crisnée en Brasschaat. Iedereen die een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) heeft kan tot 31 juli 2019 via Selor solliciteren . De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. Alleen de hulpdiensten en de overheden kunnen de Civiele Bescherming rechtstreeks...
Noodcentrale 112
Het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer wordt vandaag opnieuw geactiveerd naar aanleiding van het noodweer dat wordt voorspeld door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) van België. Het nummer wordt geactiveerd wanneer er een zware storm of onweer is aangekondigd zodat het noodnummer 112 voorrang kan geven aan oproepen van mensen wier leven mogelijk in gevaar is. In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-...
Civiele Bescherming
Tussen 28 mei en 1 juni neemt de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige internationale oefening (CASCADE 2019) in Portugal. Tijdens deze oefening worden een reeks grootschalige rampenscenario’s gesimuleerd, gaande van grote overstromingen tot gevaarlijke chemische accidenten. Deze oefening vormt voor de Belgische Civiele Bescherming een uitstekende gelegenheid om een aantal van haar hooggespecialiseerde capaciteiten te testen en te integreren in een Europees kader. Gezien de complexiteit van het scenario is geopteerd om aan deze oefening deel te nemen met enerzijds een capaciteit van...
Noodcentrale 112
Op maandag 11 februari 2019, Europese Dag van het noodnummer 112, zal Manneken Pis gekleed zijn in de kleuren van het noodnummer 112 en omringd worden door foto's van Europese operatoren op initiatief van de European Emergency Number Association (EENA). Op deze dag zullen de mannen en vrouwen die dagelijks mensenlevens redden, in de schijnwerpers staan en gevierd worden. De operatoren van het noodnummer 112 zijn de eerste schakel van de hulpverlening: zij beantwoorden de oproepen van mensen in nood en stellen alles in het werk om hen zo snel mogelijk de nodige hulp te sturen. Het noodnummer...
Noodcentrale 112
Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties. Erwin Hertens, Directeur 112: “ Meer dan een vierde van de oproepen naar 112 zijn geen echte noodoproepen en betekenen extra wachttijd voor mensen die écht dringend hulp nodig hebben van...

Paginas

Abonneren op Persberichten