Eerste statistiekenverslag brandweerinterventies sinds zonevorming

Brandweer
Interventie

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft op 31 maart 2018 het eerste statistiekenverslag sinds de brandweerhervorming in 2015 gepubliceerd. In 2015 hebben de nieuwe hulpverleningszones in België in totaal 556.570 interventies uitgevoerd, waarvan 330.040 interventies waarbij ze dringende geneeskundige hulp boden. Bij de hervorming zijn de 250 voormalige brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel.  

Jérôme Glorie, Directeur-Generaal Civiele Veiligheid: “We verheugen ons erover dat we steeds meer cijfers doorgestuurd krijgen vanuit de hulpverleningszones. We zijn van 73% van de gegevens in 2012 naar 91% van de gegevens geëvolueerd in 2015. Voor het rapport van 2015 waren er jammer genoeg nog twee zones die ons geen interventieverslagen hebben doorgestuurd, maar we halen dus onze achterstand in. Deze cijfers zijn heel belangrijk voor de werking van de brandweer in België. We hopen dus met de medewerking van de hulpverleningszones volgend jaar een statistiekenrapport met de gegevens van alle zones voor 2017 te kunnen publiceren.”

Mensen helpen

De brandweer voerde ook in 2015 de meeste interventies uit in de categorieën “Dringende Geneeskundige Hulpverlening” (voornamelijk ambulancedienst, uitgevoerd door de brandweer) en “Reddingsinterventies en technische interventie”. Dit laatste type interventies, waarbij de nadruk natuurlijk ligt op het helpen van mensen, is goed voor meer dan 2/3 (of 152.741 interventies) van alle brandweerinterventies (dringende geneeskundige hulpverlening niet meegerekend). In totaal, verspreid over alle categorieën behalve “dringende geneeskundige hulp”, heeft de brandweer in 2015 meer dan 3500 personen gered.
 
 
 
Gezien de brandweerstatistieken van de vorige jaren niet volledig waren, is het moeilijk te vergelijken, maar lijken het voornamelijk de interventies in de categorie “reddingsinterventies en technische interventie” te zijn die toenemen. Het aantal interventies met brand neemt jaarlijks licht af.

Gevaarlijk dier

Na de interventies voor dringende geneeskundige hulpverlening, zijn het de interventies binnen de categorie “reddingsinterventies en technische interventie” die het grootst in aantal zijn. In 2015 waren maar liefst 87.648 interventies binnen deze categorie voor “gevaarlijke dieren”. Daarmee is het de grootste categorie na de ambulancediensten van de brandweer. Interventies met “gevaarlijke dieren” gaat voornamelijk om interventies waarbij de brandweer (al dan niet dringend) wespennesten verwijdert.

Gretel Kerkhofs, communicatieverantwoordelijke hulpverleningszone Zuid-West Limburg: “In 2015 hebben onze ploegen ongeveer 5.900 wespennesten verwijderd. Dat is goed voor 69% van onze technische interventies of 54% van ons totaal aantal interventies in 2015. Als een wespennest een gevaar vormt, kunnen mensen de brandweer contacteren. Bij ons kan dit via het e-formulier op onze website of via de wespenlijn. Aan dit soort interventies is wel een kost verbonden. Zelf de wespen onschadelijk maken, kan natuurlijk ook, maar dan moet je wel de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en beschermende kledij aantrekken. Als het wespennest geen direct gevaar voor jezelf en je gezin vormt, laat het dan gewoon zitten. Bijennesten verwijderen we niet. Bijen zijn nuttige diertjes en bovendien beschermd. Best bel je naar een imker voor advies.

De categorie “reddingsinterventies en technische interventie” houdt verder onder andere ook nog het vrijmaken van de openbare weg, het reinigen van het wegdek, interventies bij wateroverlast of stormschade en ontzetting van mensen gekneld in een voertuig in.

Nog enkele markante cijfers:

  • Brandweer Brussel heeft met 13.298 interventies het grootste aantal brandweerinterventies (dringende geneeskundige hulpverlening niet meegerekend) gedaan in 2015.
  • Bij interventies van het type “brand” worden met een gemiddelde van 11 brandweermensen het meeste brandweermensen ingezet.
  • Ook al vermindert het aantal interventies met brand jaarlijks, we betreuren in 2015 toch nog 58 doden die in branden gestorven zijn, waarvan 32 in een woningbrand. Verder zijn er ook nog 1307 mensen gewond geraakt in een brand, waarvan 923 in een woningbrand. Dit toont het belang aan van het installeren van rookmelders en het opmaken van een vluchtplan.

Meer info: www.speelnietmetvuur.be

Meer info:
Raadpleeg het volledige rapport “interventiestatistieken Belgische Brandweer 2015” op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.
 
 
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is opgericht in 2008 in het kader van de hervorming van de hulpdiensten. Opdracht van het KCCE is het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de Civiele Veiligheid.
www.kcce.be

eva.burm@ibz.fgov.be