Terug naar school: de nieuwe lichting brandweerkapiteins

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding

Op 4 september 2017 starten 23 pas aangeworven kandidaat-kapiteins uit 8 brandweerzones en de Civiele Bescherming met de nieuwe brandweeropleiding “OFF2” (Officier 2) in het opleidingscentrum van Brandweer Brussel. Naar aanleiding van de brandweerhervorming heeft het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) samen met haar brandweerexperten de zeven brevetopleidingen van brandweer volledig herwerkt of ontwikkeld. De nieuwe lichting kandidaat-kapiteins zal als eerste alle modules van deze nieuwe brandweeropleidingen volgen.

De opleiding “OFF 2” gaat op 4 september officieel van start met een academische zitting. Willy Vanderstraeten, Directeur Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, wil de cursisten en genodigden die dag voornamelijk inspireren rond nieuwe manieren van opleiding geven: “Naast een intro over de nieuwe brandweeropleidingen, staan er voornamelijk inspirerende sprekers op het programma. Er komen sprekers uit Nederland en Spanje waar de brandweeropleidingen de laatste jaren sterk gemoderniseerd zijn onder andere door de invoering van e-learning. Deze presentaties vullen we aan met demo’s van twee Belgische, innovatieve projecten waarbij computerspelen gebruikt worden om onze brandweermensen op te leiden.”

Opleiding “OFF 2”

De opleiding “OFF2” voor officieren die meteen als kapitein bij de brandweer beginnen, bestaat uit alle opleidingsmodules van brandweerman tot en met kapitein. De nieuwe lichting kapiteins begint dus met de basisopleiding die elke brandweerman krijgt. In totaal zullen zij 1.004 uren opleiding volgen, afgewisseld met “on the job”-training in hun hulpverleningszone en dit verspreid over iets meer dan 1 jaar tijd. De opleidingsmodules die zij zullen volgen zijn een mix van theorie en praktijk en gaan van individuele bescherming en brandbestrijding tot gevaarlijke stoffen, bevelvoering, crisisbeheer, brandpreventie en hoe opleiding geven.

Brandweerkapitein worden?

Je kan bij de brandweer meteen aangeworven worden op het niveau van kapitein. Als je een universitair diploma hebt (of gelijkwaardig), neem je deel aan de federale geschiktheidsproeven voor het hoger kader (kapitein). Als je het bijbehorende federaal geschiktheidsattest (FGA) behaald hebt, kan je solliciteren bij de hulpverleningszone van je keuze van zodra zij een open plaats hebben. Pas daarna begin je, in opdracht van je zone, aan de opleiding “OFF 2” in een van de brandweerscholen in België.

Meer info: ikwordbrandweer.be  

Voorlopig programma:

  • 13u30: Onthaal
  • 14: Intro
  • 14u15: Nieuwe brevetopleidingen van brandweer (KCCE)
  • 14u30: Presentatie door dhr. Wim Beckmann van het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
  • 15u: Demo “Virtueel Oefenen” (serious gaming voor hulpdiensten)
  • 15u15: Presentatie door dhr. José Luis Morales Lopez van het Spaanse Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  • 15u45: Demo gebruik Wii in brandweeropleidingen
  • 16u: Toespraak van Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verantwoordelijk voor het opleidingscentrum van Brandweer Brussel
eva.burm@ibz.fgov.be